Contactgegevens

Adres weltraumladen . orensys . pkp Verlag

An der Klia 6
06217 Merseburg
Deutschland

Telefoon +49 (0)172 3552864 oder +49 (0)3461 309671
Fax +49 (0)3461 309965
Inhaber Pierre Kynast
E-mail info@weltraumladen.de

 

Disclaimer, auteursrecht, geschillenbeslechting, waarschuwingen

1. Inhoud

De documenten en de inhoud van deze webpagina's zijn uitsluitend bedoeld als ondersteunende informatie. De documenten zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Toch kunnen fouten bij de verstrekking ervan niet worden uitgesloten. Aan tekortkomingen in de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de door ons opgestelde documenten en inhoud kunnen geen aanspraken op schadevergoeding worden ontleend, voor zover de schade niet opzettelijk is veroorzaakt. Voor de inhoud van websites van derden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Zelfgemaakte inhoud van deze website mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van de beheerder worden verspreid.


2. Referenties en links

Wij nemen de inhoud van websites van derden niet over als de onze. De uitsluitend voor niet-bindende informatiedoeleinden gelinkte pagina's van derde aanbieders zijn door ons naar beste vermogen gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de inhoud geen wetten schendt. Wij hebben geen invloed op het ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina's of op wijzigingen daarvan. Wij distantiëren ons daarom uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's inclusief alle subpagina's, voor zover deze illegale inhoud verspreiden of de wijze van verspreiding in strijd is met de wet. Deze verklaring geldt voor alle links op deze webpagina's en voor alle inhoud van de daar toegankelijke pagina's waarnaar links of banners leiden.


3.

De disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de op deze webpagina's verstrekte informatie. Indien delen of individuele voorwaarden van deze disclaimer niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.


4. Arbitrage-instanties

In overeenstemming met EU-verordening nr. 524/2013 bieden wij een link naar een EU-informatiepagina (OS-platform) over een nieuwe online geschillenbeslechtingsprocedure. Via dit ODR-platform, waar ondernemers en consumenten juridische geschillen zonder gerechtelijke bijstand kunnen beslechten, kunnen met name consumenten klachten over de onlinehandelaar indienen. Het platform moet ze dan doorsturen naar bevoegde arbitrage-instanties. Hier is de link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


5. Waarschuwingsbrieven

De inhoud van onze pagina's is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten volgens § 7 lid 1 TMG. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onverlet. Deze aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete inbreuk op het recht bekend wordt. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.


6. Geen waarschuwing zonder voorafgaand contact!

Als ik wettelijke regels overtreed, laat het me dan weten zonder kostennota. Er wordt gegarandeerd dat terecht gewraakte gebreken onmiddellijk en onverwijld worden verholpen, zodat van uw kant de tussenkomst van een juridisch adviseur overbodig is. Indien in strijd met deze bepaling toch rechtsbijstand wordt verleend of voortgezet zonder voorafgaand contact, worden de daardoor ontstane kosten volledig door mij afgewezen. Zo nodig behoud ik mij ook het recht voor om een tegenvordering in te stellen wegens schending van de voornoemde bepalingen. In dit verband verwijzen wij naar: § 8 lid 4 UWG alsmede § 226 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) voor alle geschillen! Indien er een vermoeden bestaat van misbruik van de waarschuwing op grond van het mededingingsrecht, wordt ook het IHK onmiddellijk op de hoogte gebracht en worden de feiten van de zaak gepubliceerd met de verdachte feiten en de namen van de betrokken partijen.